Polish Psychotherapy Service

Joanna Ciesielska

MA  MBACP

Terapeuta Psychodynamiczny

Community Psychotherapy Network

Uzyskałam Dyplom Magistra Psychologii na Uniwersytecie w Poznaniu. Z sukcesem zakończyłam Studia Dyplomowe Psychoterapii Psychodynamicznej w Manor House for Counselling and Psychotherapy w Londynie.

Od ponad pięciu lat pracuje w zakresie zdrowia psychicznego. Moje wieloletnie doświadczenie jako psychologa wyposażyło mnie w umiejętność pracy z ludźmi ze złożonymi problemami. Obecnie pracuje w NHS w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Nastolatków i Rodzin, gdzie zajmuję się pomocą psychologiczną, terapią oraz diagnozą. Praca z dziećmi i rodzinami pozwoliła mi jeszcze wyraźniej dostrzec wpływ środowiska, dzieciństwa i dojrzewania na zdrowie psychiczne w dorosłym życiu.

W terapii oferuję bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania myśli, uczuć, przekonań oraz wartości. Zachęcam do zwiększania samoświadomości oraz eksplorowania tego co wydaje się w danym czasie trudne. Ważna częścią mojej pracy jest zrozumienie i nadawanie znaczeń przeszłym i obecnym wydarzeniom oraz dostrzeganie powtarzających się motywów w zachowaniu, relacjach lub przeżywaniu. Nieodłącznym elementem terapii jest budowanie naszej relacji opartej na zaufaniu a także przyglądanie się tej relacji i pojawiających się w niej uczuciach i myślach.

W mojej praktyce powołuje się na kodeks etyczny British Association on Counselling and Psychotherapy, którego jestem członkiem.

Oferuję terapię zarówno w języku angielskim jak i polskim.