Rolunk

A Rendelőt Verebes-Weisz János hozta létre 2012-ben. 2014-ben a rendelő csatlakozott a Community Psychotherapy Network intézményéhez és a megnövekedett igényre való tekintettel további szakemberekkel bővült a rendelés. A rendelőben lehetősége van egyéni dinamikus és csoport analitikus pszichoterápiára, családterápiára, pszichológiai és pszichiátriai konzultációra valamint életvezetési couch segítségét igénybe venni.

A terápiás munka fókuszában gyakran a változás és annak akadályai állnak. A múlt feltárásának fontossága mellett azt próbáljuk együtt megérteni, hogy miért olyan nehéz elérni a kívánt változást. Mi az ami időről időre ismétlődik a páciens életében és miért. Megpróbálunk felépíteni egy terápiás kapcsolatot melyben a terapeuta és a páciens viszonya valószínűleg tartalmazni fog elemeket előző már ismert nehézségekből, így jó alkalmat kínál azok feldolgozására megértésére.

A cél nem az hogy ezeket egyiket a másik után megoldjuk bár erre is komoly esély van hanem hogy a páciens az önmagáról szerzett tudás által, hogy megérti viselkedésének tudattalan és tudatos mozgatórugói. Ez a megértés lehetőséget nyújt arra, hogy a jövőben ugyanazok a problémák ne ismétlődjenek, mivel a páciens már jobban rálát saját belső folyamataira ami segíti őt hibái korrigálásában.